Eerste fase - Verkenning

Schaduwplan

Vlekkenplan

Zichtlijnenplan

     

   
Hoogte/diepteplan
   

 

Tweede fase - Verdieping

De natuurtuin sluit beter aan bij het huis en de cultuurtuin. De boomgaard is niet meer omsloten maar wordt onderdeel van het landschap. Het terras aan westzijde lost op in de tuin en vanuit de tuin 'wandelen' enige bolboompjes het terras op.

Terrassen, parkeerterrein en moestuin krijgen ronde vormen. De klassieke tuin op het oosten krijgt een eenvoudige strakke vorm.

Uitwerking
     
   

Detail van het intensieve gedeelte.

   
Derde fase - Schetsontwerp