Excursies en lezingen

Rondleiding in de heemtuin
De Wielenmaker is beperkt opengesteld voor bezoek. Tweemaal per jaar zijn er open dagen, waarbij u wordt rondgeleid door natuurgidsen. Voor groepen is bezoek altijd mogelijk. Maak dan even een afspraak via ons E-mail adres.

Excursie door het Noord-Hollands duinreservaat
De gids vertelt u over de flora en fauna en over de ontstaansgeschiedenis. Duur 2 uur, 75 euro, max. 15 mensen.

Excursie over het Monnikenpad
Een wandeling van 10 km (ca 3 uur) door het oude landschap rond de Abdij van Egmond, de bakermat van Holland. De gids vertelt u over de historie van de Egmonden, de oude vaarten en jaagpaden, het strandwallenlandschap en flora en fauna van de duinen. Een pittige wandeling. 75 euro, max. 15 personen.

Lezing ontwerp, aanleg en beheer van een natuurtuin
Audio-visuele presentatie van heemtuin De Wielenmaker. Presentatie in De Wielenmaker of op locatie. 125 euro ex. reiskosten.

Lezing over het ontstaan van Noord-Holland onder invloed van de Abdij van Egmond
Audio-visuele presentatie over veenafgravingen, zeespiegelstijging, duinvorming, stormvloeden, de strijd tegen het water en de inpolderingen. 125 euro ex. reiskosten, in De Wielenmaker of op locatie.

Er zijn ook combinaties mogelijk met een bezoek aan het abdijmuseum.

Impressie van het landschap omstreeks 700 na Chr. In De Wielenmaker kunt u de ontwikkeling van het landschap van Noord-Holland zien vanaf de laatste ijstijd tot heden. Ook een cultuur-historische wandeling door het gebied hoort tot de mogelijkjheden.