Border met inheemse wilde planten en kronkelwilg

Voornamelijk vaste planten voor kalkrijk zand, zelf opgekweekt uit zaad van De Bolster. De kronkelwilg was de enige aanwezige boom bij de aanleg en is gespaard. De kwaliteit is echter aan het teruglopen. In de border wordt niet geschoffeld of geharkt. Grassen mogen er een plaats hebben.