Dotter-koekoeksbloemmengsel

Bij de aanleg in 2000 werden de volgende soorten ingezaaid:
Dotterbloem, Koekoeksbloem, rietorchis, moeraskartelblad, grote pimpernel, grote wederik, moerasrolklaver, poelruit, kattestaart, heelblaadjes, echte valeriaan, moerasvergeet-me-nietje, biezenknoppen, pinksterbloem, wateraardbei, grote- en egelboterbloem, watermunt, waterdrieblad, moerasspirea, melkeppe, kleine watereppe, gevleugeld hertshooi, wilde bertram, zwanebloem, gele lis, grote ratelaar, kale jonker, padderus, cyperzegge, scherpe zegge blauwe zegge, geelgroene zegge.
Niet op de lijst maar helaas wel in het zaad aanwezig: gele maskerbloem, wondklaver.

Gedetermineerd in 2003:
Koekoeksbloem, moerasrolklaver, heelblaadjes, moerasvergeet-me-nietje, pinksterbloem, egelboterbloem, watermunt, gevleugeld hertshooi, grote ratelaar.
En verder: Gele maskerbloem (veel), rode klaver, kleine klaver, rolklaver, hoornbloem, smalle waterweegbree, geelhartje, liesgras, rietgras.
Beheer::
De beekoever wordt voor 2/3 gemaaid. In 2001 en 2002 zijn er twee maaibeurten nodig geweest. Er was een enorme biomassa, met name door de weelderig groeiende witte waterkers en moerasscherm. In 2003 is in juni voor 2/3 gemaaid. In de rest staan zomerbloeiers zoals heelblaadjes. Daar wordt pas in oktober gemaaid. Een gedeelte met liesgras zal in het geheel niet gemaaid worden.