Zaadmengsel voor kalkrijke droge schrale zandgrond

Bij de aanleg in 2000 werden de volgende soorten ingezaaid:
Ossetong, slangekruid, kromhals, stalkaars, koningskaars, wilde reseda, grote teunisbloem, muskuskaasjeskruid, kleine ratelaar, kleine pimpernel, blaassilene, wondklaver, glad parelzaad, veldsalie, echt walstro, beemdkroon, ruig klokje, cypreswolfsmelk, akkerhoornbloem, asperge, duinviooltje, gewone rolklaver, grote centaurie, mannetjesereprijs, knoopkruid, beemdooievaarsbek, sint janskruid, jacobskruiskruid, nachtsilene, duinsalomonszegel, wondklaver, walstrobremraap.

Gedetermineerd in 2003:
Ossetong, slangekruid, stalkaars, koningskaars, wilde reseda, grote teunisbloem, muskuskaasjeskruid, kleine pimpernel, blaassilene, wondklaver, veldsalie, beemdkroon, asperge, gewone rolklaver, grote centaurie, knoopkruid, beemdooievaarsbek, sint janskruid, jacobskruiskruid, wondklaver.
En verder: rode klaver, witte klaver, paardestaart, smalbladige rolklaver, smalle weegbree, scherpe boterbloem, margriet, klein streepzaad, groot streepzaad, peen, aardbeiklaver, geelhartje, gewone hoornbloem, valeriaan, akker vergeet-me-nietje, veldrus, gevleugeld hertshooi, brunel, bastaardwederik, kleverige ogentroost, opslag els, gele morgenster, rietorchis, akkerdistel, pastinaak, fluitekruid, veldzuring, chicorei.

beheer
Secie A bevindt zich tussen de heesters en loopt zo af naar de poel, waar sectie G begint. Ook de boomgaard hoort bij sectie A. Over het algemeen is het droog, schraal grasland. Er bevinden zich veel vlinders, met name blauwtjes. In 2003 ook bruine blauwtjes. Tussen de heesters wordt in het voorjaar met de heggeschaar wat ruimte en licht gemaakt. De eerste jaren was wondklaver erg dominant. In 2002 is een groot gedeelte gemaaid voor zich zaad kon vormen, hierdoor is het geheel sinds 2003 beter in evenwicht. De fruibomen krijgen in de winter een organische bemesting. De boomspiegel blijft, op december na, het hele jaar bedekt.