In een filmpje kunt u de ontwikkeling
van de tuin zien (600k)
  AEP

15 augustus 2014

Eindelijk was het dan zover. Het kunstwerk van Jack Breed heeft een plek gekregen in de heemtuin.

 

4 juni 2013

Jaarlijks terugkerende activiteit in samenwerking met basisschool De Windhoek:
het leven van vlinders.

  kloostermoppen

7 september 2012

Met 40 kinderen van De Windhoek naar een steenbakkerij in Kerkdriel waar kloostermoppen werden gemaakt met de voetjes van de kinderen er in. Ze liggen nu in de St. Adelbertusweg en de Abdijlaan.

 

19 augustus 2011

Ieder jaar gaan de vrijwilligers van de Wielenmaker op onderzoek in andere tuinen of natuurgebieden.
Dit jaar waren dat de Helderse Vallei en de beeldentuin van kunstenaar De Windt in Den Helder.

 

13 en 14 augustus 2011

Zomerfeest. De Wielenmaker begint een begrip te worden. Tijdens de open dagen ontvangen we honderden bezoekers.

 

9 februari 2011

Timon installeert een valkenkast aan een geknotte abeel.

 

juni 2010

Voor het eerst maken huiszwaluwen een nest op De Wielenmaker.

 

28 juni 2009

Het is feest in Egmond-Binnen. Na jaren van voorbereiding is eindelijk de opening van het Monnikenpad. De kinderen van Basisschool De Windhoek spelen het wonderverhaal 'Wilfsit" in de abdijtuin.

 

28 juni 2009

Abt Gerard Mathijsen en burgemester Hetty Hafkamp openen het Monnikenpad. De abt overhandigt een wandelpakket, bestaande uit een paar wandelschoenen, beschildert met het landschap van Egmond, een wandelstaf met daaraan de oerelementen aarde, water, vuur en lucht en het eerste exemplaar van de wandelgids.

 

28 juni 2009

Presentatie van het abdijbier Sancti Adalberti Miraculum Novum (het laatste wonder van Adelbert).

 

Juni 2009

De eerste wandeling over het Monnikenpad.

 

Mei 2008. Weer een orchidee er bij!

Tussen de rietorchissen ontdekten we twee brede orchissen. Zij bloeien ongeveer twee weken eerder, waardoor ze opvielen. ook de kleur is iets intenser. Tot halverwege de 20e eeuw nog een veel voorkomende verschijning in Nederland, nu zeldzaam.

Naam: Brede orchis
Familie: Orchideeën
Latijn: Dactylorhiza majalis
Standplaats: hooiweiden met een beperkte productiviteit
Maximale hoogte: 20cm

 

2 April 2008. Presentatie Ruimtelijke Visie Monnikenwerk

Met subsidie van de provincie Noord-Holland heeft De Wielenmaker, samen met een brede projectgroep, een ruimtelijke Visie geproduceerd op het landschap rond Egmond-Binnen, waarbij de cultuurhistorie weer zichtbaar wordt. De Visie is gepresenteerd aan de bewoners, de provincie en het college van de gemeente Bergen. Een aantal deelprojecten zullen in 2009 gerealiseerd worden.

 

5 Juli 2007. Nieuwe soort in de Wielenmaker

Met grote vreugde maakten we kennis met de moeraswespenorchis. Een orchidee van kalkrijk, vochtig en schraal grasland. Een bevestiging dat we op de goede weg zijn met ons beheer.

Naam: Moeraswespenorchis
Familie: Orchideeën
Latijn: Epipactis palustris
Standplaats: op vochtige tot natte kalkhoudende zand- en leemgrond in duinvalleien en graslanden
Maximale hoogte: 65cm

 

10 Juni 2007. Kinderfeestje

Een nieuwe activiteit van De Wielenmaker. Gedurende twee uur wordt een groep kinderen spelenderwijs met de natuur vertrouwd gemaakt. Elk kind kreeg een natuurpaspoort waarin zij aantekeningen konden maken. In het bos werd een sprookje voorgelezen, er was een estafette met eikengalletjes, een plakschilderijtje met allerlei kleine dingetjes uit de natuur en waterdiertjesonderzoek. Tenslotte gingen ze allemaal met een bosje bloemen naar huis.

 

9 Juni 2007. Open tuin

50 Bezoekers vonden de weg naar De Wielenmaker waar ze werden rondgeleid door onze vrijwilligers en stagiaires, die allen de IVN natuurgidsencursus volgen. De tuin stond er weer prachtig bij.

 

 

21 Mei 2007. De pimpelmezen vliegen uit

Na het mislukte nest van een merel was het goed om te zien dat er 4 pimpelmezen uitvlogen. Ze bleven nog ruim een week in het bos rondhangen om gevoerd te worden.

 

 

13 Mei 2007. Moederdag-vlinderdag

Het onverwacht mooie weer gaf voor veel mensen aanleiding om onze tuin te bezoeken. Ook in de media was ruime aandacht besteed.
Ruim voor twee uur stonden de eerste gasten voor de deur.
In een zeer korte voorbereidingstijd moest nog veel gebeuren. De tent opzetten, bordjes, formulieren en ander printwerk maken, de studio inrichten, waard- en nectarplanten verzamelen, Broeder Frans ophalen, de grimeuse Patricia installeren, de catering voorbereiden enz.

Hier leest Broeder Frans zijn vlindergedichten voor.

 

 

We hadden een sterk team met onze stagieres Astrid, Ingrid, Esther en Wil, aangevuld met Henri, Bea en Peter en later nog Ria, Marjo en Tineke.
Dat was wel nodig ook want volgens Wil waren er tussen de 150 en 200 bezoekers.

 

 

De kinderen werden prachtig geschminkt door Patricia en dwarrelden als vlindertjes door de heemtuin, vergezeld door slecht één koolwitje.

 

 

19 Augustus 2006. De Eerste Grote Bramenjamwedstrijd van Egmond.

Een panel van zeer deskundige lekkerbekken proeft en beoordeelt 40 jams gemaakt van dauwbramen. Bramenjam maken is een eeuwenoude traditie in de duindorpen. De plekjes en recepten worden vaak angsvallig geheim gehouden... De hoofdprijs ging naar Femke Bult uit Egmond aan den Hoef. Zij kreeg een echte Andrez!

 

  Juni 2005. Een deel van de heemtuin wordt gemaaid en uit de poel wordt flab verwijderd. Het hooi wordt afgevoerd met een 'lastpakker', geleend van Landschap Noord-Holland.

 

  April 2005. De eerste cursus in de educatieve ruimte op De Wielenmaker. Een grassencursus onder leiding van Norbert Daemen.

 

  Maart 2005. Kinderen van basisschool Elckerlyc uit Heiloo zetten de ijsvogelwand op.

 

 

November 2004. De beekoever is verder verdiept om ook in droge perioden blijvend water te behouden. Gelijkertijd wordt een ijsvogelwand aangelegd. Hoewel de biotoop nog niet ideaal is worden er in de omgeving steeds vaker ijsvogels waargenomen. Het kan jaren duren en als het niet lukt is het een prima wand voor tal van insecten.

 

September 2004. Stichting De Wielenmaker presenteert het project 'Monnikenpad', een wandelroute van 10 km door duin- en strandvlaktelandschap.

 

Zomer 2004. Dit jaar tellen we meer dan honderd rietorchissen.

 

1 November 2003. Natuurwerkdag op De Wielenmaker. 10 vrijwilligers schonen de poel en de beekoever op.

  5 Juli 2003. De eerste open dag van de Wielenmaker
  Juni 2003. Muskuskaasjeskruid, grote centaurie en margrieten
  Mei 2003. Echte koekoeksbloem
  Augustus 2002. een fouragerende groene specht doet zich te goed aan mieren.
  Augustus 2002. Jonge merel, geboren op de Wielenmaker
  Juli 2002. Duinhagedis
  Juli 2002. Sprinkhaan
  Juli 2002. Aardbeiklaver
  Juli 2002. Wilde margriet en kaasjeskruid
  Augustus 2001. Aan de beekoever is het een drukte van belang
  Juni 2001. Sinds enkele nachten komt er een nijlgans op bezoek.
  Juni 2001. Onverwacht een veld vol gele maskerbloem.
  Mei 2001. De natuur komt nu pas echt op gang. Langzaam begint de Wielenmaker groen te worden. Alle bomen en struiken zijn aangeslagen. De eerste bloemen melden zich, vooral voederwikke en dagkoekoeksbloem.
  April 2001. De eerste bezoekers van De Wielenmaker. Tureluur, kwikstaarten en scholeksters zoeken voedsel aan de rand van de poel.
  April 2001. Kwikstaart
  23 december 2000 - Winter op de Wielenmaker. De poel is dichtgevroren en het heeft gesneeuwd. Dat betekent winterpret voor de buurkinderen.
  18 november 2000 - Boomplantdag. Een legertje vrijwilligers plant maar liefst 1300 bomen en struiken. Met dank aan: Guurtje, Mari‘t, Agnes, Yvonne en Theo, Julia, Irma en Bert, Marga, Jos, Onno, Henri, Anneke, Ami en kinderen.
  17 november 2000 - De eerste boom (een zomereik) wordt geplant door Imogeen, Melissa en Melvin Lassooy.
 

13 Oktober 2000 - Eko bloembollen plantdag op De Wielenmaker. 35 Kinderen van basisschool De Windhoek planten 1000 krokussen en 1000 narcissen. De heer B. Verburg, gedeputeerde van de provincie houdt een toespraak over biologische bollenteelt en plant de eerste bollen. Zie 'verslag' voor de toespraak van de heer Verburg.

     
  22 Augustus 2000 - Het hooi is over het land verspreid zodat de hierin aanwezige zaden er uit kunnen vallen.
10 September 2000 - Het hooi wordt weer van het land gehaald en op bergen gezet. Hierin zijn holle ruimten gemaakt om een winterverblijf te bieden aan marterachtigen.
  18 Augustus 2000 - Van PWN maaisel gekocht uit de duinen.
  De tweede week: daar komen de lastige onkruiden zoals distels en zevenblad. Ze worden zoveel mogelijk handmatig gewied.
  Na 1 week begint het kweekgras alweer te groeien
  2 Augustus 2000 - De amfibieënpoel heeft vorm gekregen.
  1 Augustus 2000 - De natuurvriendelijke oever wordt gegraven.
   
   
 

31 juli 2000 - Het grote werk is begonnen.

 

  31 juli 2000 - De voedzame toplaag wordt afgegraven.
  31 Juli 2000 - De voedzame grond wordt gebruikt voor het parkeerterrein.
  31 Juli 2000 - Een van de supermachinisten van de firma Hes.
  Juni 2000 - De bloemenweide om wat kleur te geven voor het grote werk begint.
  Mei 2000 - Inheemse vaste planten gezaaid.
  Mei 2000 - De groente op de voormalige groentetuintjes krijgt de kans om uit te groeien.
  December 1999 - De oude haag van Japanse Liguster wordt weggehaald.
 

December 1999 - Grondboringen door Geomechanica.

  Uitgangssituatie - zomer 1999.