A E P
Anomalie Energie Prieel en Adelbertus Energie Prieel

Het Monnikenpad volgend loopt U door de fysieke invloed die de komst van de monniken had op het landschap.
De AEP doet U stilstaan bij de psychische invloed die hun komst veroorzaakte.

De Friezen die indertijd in dit gebied woonden hadden een cyclische denkwijze. Daardoor leefden zij in een éénheidsbewustzijn, zij ervoeren zichzelf en hun leven als één met alles. Zij waren verzekerd van hun plaats in de eeuwigheid omdat zij zich ervan bewust waren dat we op het stoffelijk vlak genetisch voortbestaan. Door het DNA dat we als mensen met al het levende op deze planeet delen.
In hun polytheïstische religie kenden zij vele goden en godinnen, met Frya als hun moedergodin. Fryslan, het land van Frya.
Polytheïstische religies bieden het maatschappelijke denken ruimte voor geïntegreerde multiculturele samenlevingen.
De samenleving van de Friezen kende geen hiërarchie. De Friezen waren vrije mensen, leaver dead as slaef was hun strijdkreet als ze aangevallen werden door samenlevingen die wel feodaal waren.

De monniken en hun geloof brachten een eindigende rechtlijnige denkwijze naar deze contreien. Zij leefden in een dualistisch bewustzijn en ervoeren zichzelf als afgescheiden van de natuur. De natuur werd iets dat je moest beheersen.
Ze maakte een scheiding tussen de geest en het lichaam. En ontkende de geest in de natuur en de dieren. Hun eeuwigheid was een onbewijsbaar paradijs.
In monotheïstische religies is er een scheiding tussen een schepper en de schepping. De monniken presenteerden één mannelijke God die jouw overal en altijd kon zien en horen. Hieruit ontstond de huidige controlerende en dualistische denkende maatschappij. Waarop de methodes en de logica van onze huidige wetenschap en politiek gestoeld zijn.

De Abdij van Egmond introduceerde het schrift in Holland. In het scriptorium werden er boeken geschreven, vertaald en herschreven. In de nieuwe bijbels werd het vrouwelijke deel van god weggelaten.
Er werd een feodale samenleving ingevoerd waarbij de adel en de kerk bepaald gedrag, goederen, geld en arbeid eiste van de bevolking in ruil voor bescherming en gebruik van hun eigen land.

Nu is de tijd aangebroken dat we deze twee denkwijzes in onszelf en in onze samenlevingen verenigen moeten.
Veel van ons verlangen naar een natuurlijker evenwicht en meer zelfbeschikkingsrecht.
Een natuurlijker evenwicht tussen het mannelijke en het vrouwelijke, de logica en de intuïtie, de armen en de rijken, de dieren en de mensen, de natuur en wat wij daarvan nemen, etc. Een verlangen om weer samen te werken met de natuur en met elkaar. Een verlangen om bewust te ervaren dat we één zijn met alles rond ons en in ons.

De monnik Adelbert was een anomalie in zijn tijd en omgeving van het middeleeuwse christelijke geloof.
In hem en in de legendes die rond hem zijn ontstaan zijn de twee denkwijzen verenigd.

Deze AEP is gemaakt in Friesland en opgeladen met Friese energie. In de AEP spiralen de cyclische energie en de rechtlijnige energie om elkaar heen. Onderling informatie uitwisselend en ondersteunt door de energie van de anomalie Adelbertus die op deze plek aanwezig is, omhelzen ze elkaar en creëren een nieuwe evenwichtige energie.
Door deze energie tot je toe te laten en die te verspreiden, verspreid je een natuurlijker en evenwichtiger bewustzijn in ons collectieve bewustzijn. Opdat we leren beslissingen te nemen die goed zijn voor ons en voor onze medeschepselen.

In de vroegste ontstaan-mythes wereldwijd is er de oer-slang die alles schept uit haarzelf en de oerwateren. Zij is de moeder-godin. De slang is het symbool voor het mysterie van het leven, het DNA.
De DNA slang is de informatie molecule van het leven. Al 3,85 miljard jaar oud heeft het uit combinaties van de 4 letters A C T en G alle verschijningsvormen van al het leven, door al die miljarden jaren heen opgebouwd! Haar essentie is dat zij bestaat door enkel en dubbel te zijn. Zij splits zich en komt weer samen.
Door de eeuwen heen staat de slang dan ook symbool voor facetten hiervan zoals; het idee, leven, levenskracht, vruchtbaarheid, wijsheid, genezing, spiritueel inzicht, cyclische beweging, het vrouwelijke, en éénheidsbewustzijn.

De slangen groeien spiraalsgewijs omhoog. Volgens het logaritme van de fibonacci spiraal.Volgens welke het leven groeit.
Met hun lichamen ze verbeelden het cyclische van het stoffelijke leven en geven vorm aan de tussenruimtes die het psychische leven vertegenwoordigen. Het uiterlijke en het innerlijke. Het wereldbeeld en het bewustzijn.
Zo ziet ons zonne-stelsel eruit. En zo liggen onze DNA strengen om elkaar gewonden. Onze eenheid met het alles is onmiskenbaar. Als iedereen daar weer van bewust raakt zullen we eindelijk de geestelijke omslag kunnen maken die zo hard nodig is om onszelf, onze medeschepselen en de aarde weer gezond te maken.

Jack Breed © 2014
breed.jack@gmail.com